Cloud Zoom small image
Consilium  Salwico 康士廉 船舶火灾体系专供配件

称号:Consilium Salwico
可在线经过征询理解概况
 
经过以下按钮进入下一步
  • 概况
  • 评价

Salwico火警探测范畴包罗惯例和可寻址火警探测体系。

乐鱼曾经开辟了5代火警探测体系,而现在,乐鱼的体系已被以为是一流的。安置了18000多个体系,乐鱼的体系可以在种种船只,潜艇以及大型游轮上找到。Salwico系列包罗惯例体系和模仿可寻址体系,而且都取得了环球次要船级社的范例承认。

Salwico CS4000

image_thumb_180

Salwico CS4000火警探测体系是一种完全自顺应的模仿可寻址火警探测体系。它提供了极为牢靠的火警探测功效,并具有高度防护功效,可避免不用要的警报。Salwico CS4000中的每个回路单位都具有内置智能功效,而且可以自行收回火警警报。

Salwico CS3000

Salwico CS3000是用于会合设置装备摆设的模仿可寻址体系。该体系可以满意大型客船以及其他要求更高宁静尺度的船舶的高要求。

Salwico NSAC-1

Salwico NSAC-1火警探测体系是一种模仿可寻址范例,实用于疏散式设计可提供最佳总体经济性的办理方案。该体系可为简直一切范例的船舶提供一切范例的设置装备摆设,而对体系的尺寸没有任何限定。CONSILIUM的Salwico火警和睦体探测体系是天下上最闻名的船舶,尤其是液化自然气船和游轮。两种体系均基于Consilium的新的和先辈的技能底子,这是乐鱼一切宁静办理方案的通用平台。自1959年交付第一台Salwico气体探测器以来,Consilium已成为市场上抢先的供给商之一,乐鱼的Salwico体系可在种种范例的船舶上找到,通常是联合利用乐鱼的火警探测体系和自然气的组合安装中找到的检测。多年以来,Salwico系列产品不停开展,现在的体系已被视为具有效户和安置职员所希冀的一切质量和功效的顶级产品。

在已往的几年中,Consilium吸取了Salwico,Nittan和Servoteknikk等着名品牌的一切知识和履历,并创立了一个高度先辈的技能通用平台,不但用于火警探测体系,还用于气体探测体系和航程。数据记载器(VDR)。CCP(Consilium通用平台)是乐鱼第五代模仿可寻址火警探测体系的底子,其基于一流技能的最新创新办理方案。

SALWICO以其火警和睦体探测体系而出名。Salwico的体系实用于海运市场,尤其是LNG船和游轮。在环球范畴内,在油轮,拖船,液化自然气船,潜艇和大型游轮等船舶上安置了凌驾10.000套Salwico体系。

Salwico提供惯例和可寻址的火警和睦体探测体系。Salwico的体系均已取得环球次要船级社的承认。Salwico还提供2品种型的气体检测体系。采样和环路设置装备摆设的模仿可寻址体系-


Consilium SALWICO火焰探测器

Consilium Salwico 601FEX-M本安焚烧焰探测器(001142)

Consilium Salwico AC-IR-3Fq红外火焰探测器(5200236-00A)

Consilium Salwico CD-F-300可视火焰探测器

Consilium Salwico CD-F-301可视火焰探测器

Consilium Salwico EVC-IR双波段火焰探测器(5200039-00A)

Consilium Salwico IRFD-1红外火焰探测器

Consilium Salwico NS-AUV可寻址紫外线火焰探测器

Consilium Salwico NS-DIR惯例红外火焰探测器

Consilium Salwico NS-DUV惯例紫外线火焰探测器

Consilium Salwico UVFD-2 UV火焰探测器

Consilium SALWICO热探测器

Consilium Salwico EC-H / A1R 58°C热探测器(5200174-00A)

Consilium Salwico EC-H / A2S 58°C热探测器(5200172-00A)

Consilium Salwico EC-H / BS 78°C惯例热探测器(5200173-00A)

Consilium Salwico EV-H热探测器

Consilium Salwico EV-H / A1R 54°C感温探测器(040000)

Consilium Salwico EV-H / CS 84°C低温探测器(040005)

Consilium Salwico EV-PP TDT57感温探测器(040207)

Consilium Salwico EV-PP TDT57 RoR热探测器(040209)

Consilium Salwico EV-PP TDT80热量探测器(040208)

Consilium Salwico EV-PP TDT80 RoR热量探测器(040210)

Consilium Salwico HC100 A2惯例热探测器(038000)

Consilium Salwico HC100 A2 IP67惯例热探测器(038005)

Consilium Salwico HC100-A2 IS IP67惯例热探测器(5200047-00A)

Consilium Salwico HC100 B惯例热探测器(038015)

Consilium Salwico HC100 D惯例热探测器(038020)

Consilium Salwico NS-AH / A1S热量探测器(N11231)

Consilium Salwico NS-AH / CS热量探测器(N11232)

Consilium Salwico 1128 SW-1EX防爆热探测器

Consilium Salwico SWM-1KL 57°C热量探测器(37170)

Consilium Salwico SWM-1KL 80°C热探测器(37171)

Consilium Salwico SWM-1KL 100°C热探测器(37172)

Consilium Salwico SWM-1KL 140°C热探测器(37174)

Consilium Salwico SWM-1KL-IS感温探测器(001170)

Consilium Salwico SWM-1L 57°C热量探测器(37150)

Consilium Salwico SWM-1L 80°C热探测器(37151)

Consilium Salwico TDT-2热探测器(047150)

Consilium Salwico TDT-2热量检测器(047151)

Consilium Salwico TDT-2 RoR热量检测器(047152)

Consilium Salwico TDT-2 RoR热量检测器(047153)

Consilium SALWICO手动呼唤点

Consilium Salwico ACP-IS手动呼唤点

Consilium Salwico BTA-LK手动呼唤点

Consilium Salwico CS-MCP手动呼唤点(5210030-00A)

Consilium Salwico CS-MCP HD手动呼唤点

Consilium Salwico CS-MCP HD Ex手动呼唤点

Consilium Salwico CS-MCP WP手动呼唤点(5210031-00A)

Consilium Salwico CS-MCP WP Ex手动呼唤点(5210034-00A)

Consilium Salwico LKA-02手动呼唤点

Consilium Salwico LTK-1手动呼唤点

Consilium Salwico MCP-A IP23手动呼唤点(5200030-01A)

Consilium Salwico MCP-A IP67手动呼唤点(5200031-01A)

Consilium Salwico MCP-A SCI手动呼唤点(5200030-02B)

Consilium Salwico MCP-A WP SCI手动呼唤点(5200031-02B)

Consilium Salwico MCP-C IP24 GB手动呼唤点(5200010-01A)

Consilium Salwico MCP-C IP67 GB手动呼唤点(5200014-01A)

Consilium Salwico NS-ACP手动呼唤点

Consilium Salwico NS-ACP-Exn IP55手动呼唤点(N11321)

Consilium Salwico NS-ACP-IP55手动呼唤点

Consilium Salwico NS-ACPWP手动呼唤点

Consilium Salwico NS-ACPWP-Exn手动呼唤点

Consilium Salwico NS-CP手动呼唤点

Consilium Salwico NS-CP-IP55手动呼唤点

Consilium Salwico NS-CPWP手动呼唤点

Consilium Salwico NS-GA2手动呼唤点IP22(N1307)

Consilium Salwico NS-GA2 / IP55手动呼唤点(N1308)

Consilium SALWICO多传感器

Consilium Salwico CS-PSH Ex多传感器(5210021-00A)

Consilium Salwico CS-PYH多传感器(5210020-00A)

Consilium Salwico EC-PH / A1R多传感器(5200176-00A)

Consilium Salwico EV-DPH-A2R多传感器(40050)

Consilium Salwico EV-PH光学多传感器(040030)

Consilium Salwico NS-AOHS光学多传感器(N11242)

Consilium Salwico NS-AOHS-EXN多传感器(N11255)

Consilium Salwico NS-AOHS-IS多传感器(N11250)

Consilium SALWICO烟雾探测器

Consilium Salwico DOS3光学烟雾探测器(N1115)

Consilium Salwico EC-P IP22烟雾探测器(5200175-00A)

Consilium Salwico EVC-PY-IS本安型光学烟雾探测器(N1144)

Consilium Salwico EV-DP双光学烟雾探测器(040040)

Consilium Salwico EV-P模仿可寻址烟雾探测器(040020)

Consilium Salwico EV-PP IA-100模仿可寻址光学烟雾探测器(040202)

Consilium Salwico EV-PP IA120 57°C双电离烟雾/热探测器(040205)

Consilium Salwico EV-PP IA130模仿可寻址光学烟雾和热探测器(040206)

Consilium Salwico EV-PP / IA130-2T / RDJ2T 57°C光学烟雾/热探测器(040203)

Consilium Salwico EV-PP / OA-120光学烟雾探测器(040204)

Consilium Salwico EV-PP / OA-130组合式热/烟探测器(040200)

Consilium Salwico EV-PP RDJ离子烟雾探测器(040202)

Consilium Salwico EV-PP / RDO / OA-100光学烟雾探测器(040201)

Consilium Salwico IA100(044750)离子烟雾探测器

Consilium Salwico IA120(044752)57°C双电离烟雾/热探测器

Consilium Salwico IA130(044753)57°C双电离烟雾/热探测器

Consilium Salwico IA130-2T(044755)57°C双电离烟雾/热探测器

Consilium Salwico JD-1离子烟雾探测器

Consilium Salwico JD-5离子烟雾探测器

Consilium Salwico NID-38离子烟雾探测器

Consilium Salwico NID-38FB离子烟雾探测器

Consilium Salwico NID-58离子烟雾探测器

Consilium Salwico NS-AIS (N11101)离子烟雾探测器

Consilium Salwico NS-AOS光学烟雾探测器(N11111)

Consilium Salwico NS-AOS-IS实质宁静光学烟雾探测器(N1148)

Consilium Salwico OA-100(044760)光学烟雾探测器

Consilium Salwico OA-120(044762)光学烟雾探测器

Consilium Salwico OA-130(044763)组合式热/烟检测器

Consilium Salwico RDJ-2(044560)电离烟雾探测器

Consilium Salwico RDJ2T烟感和热量探测器(040203)

Consilium Salwico RDJ-2T 57°C双光学烟雾/热探测器(044570)

Consilium Salwico RDO-2光学烟雾探测器(044580)

Consilium Salwico ST-I-IS实质宁静的电离烟雾探测器

Consilium SALWICO基座

Consilium Salwico 2IP55检测器基座(046950)

Consilium Salwico AC-IR-3Fq惯例基座(5200235-00A)

Consilium Salwico AC-IR-3Fq可寻址底座(5200237-00A)

Consilium 用于湿润空间的Salwico EC-ADAPT适配器(5200178-00A)

Consilium 用于枯燥空间Salwico EC-BASE(5200177-00A)

Consilium 带有短路断绝器的Salwico EV-SPB-BI基座适配器(5200098-00A)带有短路断绝器

Consilium Salwico IS-SPB-BASE(5201044-00A)

Consilium Salwico NS-ADAPT-3 IP55基板适配器(N1425)

Consilium Salwico NS ADAPT-IS IP55 IS适配器(N1422)

Consilium Salwico NS-ADAPT-IS2适配器(N1430)

Consilium Salwico NS-BNCL检测器基座(N1402)

Consilium Salwico SPB-ADAPT基座适配器(046916)

Consilium Salwico UB-1探测器底座(46911)

Consilium Salwico UB-6检测器基座(044445)

NS-AIN1 ID2地点单位

NS-AIN1 ID3地点单位

NS-AIN2 ID7地点单位

NS-AIN2 ID8地点单位

AE-2地点单位

AE-2K地点单位

AE-2K-I地点单位

AE-2E地点单位

Consilium Salwico 编码器EV-AD2-EXT (5200123-00A)

###