Cloud Zoom small image
Autronica船舶火灾体系配件

称号:Autronica
可在线经过征询理解概况
 
经过以下按钮进入下一步
  • 概况
  • 评价

ABUIABACGAAgx96K-wUo9KbSiwIwkgk4rgM_正本.jpg


1950年月前期,无线电维修职员,一名电子工程师和两名雷达技能员在挪威的技能之都发明了汗青。特隆赫姆。他们都是具有配合发明新事物的雄心勃勃[xióng xīn bó bó]的企业家。这个想法很复杂:智能电子产品,普遍的产品范畴和可反应开辟投资的收益。这些技能职员配合构成了一个雄心壮志[xióng xīn zhuàng zhì]的办理团队,1957年9月9日,Autronica A / S成为了现实。 


然后他们开端了。他们从Nidelva河旁的阁楼和办公室开端开辟闪光灯,光电开关,火警报警器,电源和温度监控器。终身的事情和一场完全的挪威产业冒险行将开端,这四位开辟商也被证明是天下上最紧张的技能反动之一的开端。现在,这项技能可确保全天下天天数百万人的宁静。

他们开辟了第一个可寻址的火警报警器。

乐鱼为成为挪威产业汗青的坚固构成局部而感触自大。企业家精力永存,乐鱼天天都在高兴发明天下上最宁静,最牢靠的技能上走得更远。

多年的产品与开展汗青


116-BSB-310A 
116-BDH-500/N 
116-BSD-310 
116-BHH-200
116-BSD-310/N 
116-BHH-300
116-BSD-311
116-BHH-500/EX 
116-BSD-330 
116-BHH-500/EXE 
116-BSE-310 
116-BHH-500/N 
116-BSE-320 
116-BHH-500/S/Ex 
116-BSJ-310 
116-BHH-500/S/N
116-BSS-310A 
116-BHH-220
116-BSS-311 
116-BHH-320 
116-BSD-321/1
116-BHH-520/EX 
116-BSL-310
116-BHH-520/EXE 
116-BSL-321
116-BHH-520/N
116-BSL-322
116-BF-300V2 
116-BSL-325
116-BF-510WP-H 
116-BSL-337
116-BF-510WP-HM 
116-WAS-2000 
116-BF-500V2/EX 
116-XJA-027 
116-BF-500V2/N
116-XGE-1/10-110 
116-BF-501 
116-XGE-1/10-200 
116-BF-501/EX 
116-XL-073 C
116-BF-501/N 
### 
116-BF-502 
### 
116-BF-502/EX 
### 
116-BF-502/N 
###
116-BFG-3/XX
116-BN-342/1
116-BWA-100 
116-BN-342/2
116-BWB-110 
116-BN-342/EX
116-BWP-100/20 
###
116-BWP-100/20/PG16 
116-BSD-200A/PACK
116-BWP-100/25 
116-BSA-200A
116-WBJ-140 
### 
116-WBW-100 
### 
116-WBW-101 
### 
116-BZ-500
### 
116-BZB-500
### 
116-UL-050
###
116-CXBZ
### 
### 
### 
###
### 
116-BG-201 
###
116-BG-201MRK 
### 
116-BG-21 
###
### 
### 
### 
116-UV-028-T 
###  
116-BF-9 
### 
###
### 
116-BN-180 
### 
116-BN-201 
### 
116-BN-303 
### 
116-BN-304 
###
116-BN-305
### 
116-BN-307 
### 
116-BN-320 
116-WBJ-5/01 
116-BNB-330A
116-WBJ-5/02 
116-BNB-330
116-WBJ-5/03 
116-BNB-331 
116-WBJ-5/07 
116-BN-500/EX 
116-WBJ-5/05 
116-BN-500/N
116-WBJ-6/01 
116-BD-200M
116-WBJ-10
116-BD-501
116-WBJ-10/01 
116-BD-501/EX 
116-WBJ-10/02 
116-BD-501/N 
116-WBJ-10/03 
116-BDH-200
116-WBJ-10/04 
116-BDH-300
116-WBJ-10/08 
116-BDH-500/EX
116-WBJ-10/09
116-BDH-500/EXE 
###

BJH-33/EX
BDH-500/N
BHH-200
BD-501
BHH-300
BD-501/N
BHH-500
BD-502/N
BHH-500/EX
20-20L
BHH-500/EXE
20-20R
BHH-500/N
20-20U
BHH-500/S
MS-302
BHH-500/S/EX
601F-M
BDH-20
601FFEX-M
BE-23
NS-DUV
BD-25
X-22
BD-26
X-33AF
BD-26/EX
X-52
BD-27
X-98BX-40
BD-27/EX
BV-1
BEH-30
BS-100
BDH-200
BS-200M
BDH-300
BS-310M
BDH-500
BS-320M
BDH-500/EX
BS-330M
BDH-500/EXE
BJH-20B

###